Szkolenia mają odpowiadać na potrzeby rynku, na potrzeby osób pracujących lub niepracujących, które poszukują pracy. Powinny być dostosowane poziomem do grupy docelowej – zakres podstawowy, średnio zaawansowany i zaawansowany. Powinny także mieć odpowiednią intensywność i być atrakcyjne dla potencjalnych uczestników szkolenia. Jednak najczęściej pytani respondenci wskazują, że równie istotna jest cena takiego szkolenia. Im wyższa, tym grupa docelowa jest zawężana do osób bardziej majętnych lub do firm, które stać na wysłanie swojego pracownika na takie szkolenie. Tymczasem duża część osób, które chciałyby skorzystać z nich jest to nie do przeskoczenia.

Ten problem rozwiązuje dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, a dokładniej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Fundusz ten ma na celu m.in. zachęcenie obywateli Unii Europejskiej do ustawicznego kształcenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji i kompetencji. Ma to służyć podnoszeniu dobrobytu w społeczeństwie i rozwijać cały kraj poprzez tworzenie kadr dla nowoczesnej gospodarki. Cel jest dość ambitny i długofalowy, jednak jak najbardziej możliwy do osiągnięcia.

Osoby, które chciałyby skorzystać ze szkoleń czy kursów, które są dofinansowane ze środków europejskich, powinny udać się do regionalnych punktów informacyjnych EFS, gdzie wykwalifikowani urzędnicy powinni udzielić wyczerpującej informacji na ten temat. Ważne tu będzie czy dana osoba pracuje, czy jest mieszkańcem miasta czy wsi, a także jej wiek, albowiem wiele szkoleń o dużym poziomie dofinansowania skierowanych jest do osób młodych i po 50-tym roku życia. Informacje o lokalizacji punktów informacyjnych można znaleźć na stronach internetowych poświęconych szkoleniom czy regionalnym programom operacyjnym. Są to dokumenty, które prezentują cele i kierunki, w które strumień pieniędzy unijnych jest kierowany. To zazwyczaj obszary deficytowe pod kątem rozwoju gospodarczego i społecznego. Zalicza się do nich obszary wiejskie, zwłaszcza te, gdzie funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne w czasach PRL.

Biorąc pod uwagę różne elementy, można otrzymać od 50% do nawet 100% dofinansowania na wybrane szkolenia. Należy także mieć na względzie fakt, iż nie każde szkolenie czy kurs mogą być dofinansowane. Szczegółowe informacje można znaleźć w punktach informacyjnych EFS, a także na stronach poświęconych Europejskiemu Funduszowi Społecznemu w Polsce. Nawet jeśli nasza sytuacja sprawi, że dofinansowanie będzie na najniższym, 50-procentowym dofinansowaniu, to także warto skorzystać z takiej możliwości, albowiem zawsze jest podnosić swoje kwalifikacje, kompetencje i wiedzę, a jeśli można to zrobić choćby o połowę taniej, to wstyd nie skorzystać.