Podnoszenie kwalifikacji czy zdobywanie nowych jest już samo w sobie wielkim profitem nie tylko dla pracownika czy osoby poszukującej pracy, ale i dla obecnego lub/ i przyszłego pracodawcy. Pracownik uzbrojony w nową, aktualną wiedzę oraz wymagane kompetencje na dzisiejszym rynku pracy jest na wagę złota. Trzeba pamiętać, że gospodarka na świecie rozwija się bardzo szybko. Co chwilę pojawiają się nowe technologie, linie technologiczne, rozwiązania stosowane np. w zarządzaniu, dlatego aktualizacja wiedzy jest niesłychanie ważna. Tymczasem polskie kadry nie nadążają za kadrami światowymi. Dane pokazują, że polski pracownik jest solidny, doskonale rozwiązuje różne problemy, jednak jeśli chodzi o nowoczesne zagadnienia, to niestety nie jest aż tak różowo.

Dlatego podnoszenie wiedzy, zdobywanie nowej, rozwijanie siebie w swoim zawodzie lub zdobywanie nowego jest tak ważne nie tylko z punktu widzenia samego siebie, ale i całej krajowej gospodarki. I tu z pomocą przychodzą fundusze europejskie, a dokładnie jeden – Europejski Fundusz Społeczny, odpowiedzialny za szeroko rozumiane inwestycje w ludzi. To właśnie z niego czerpane są pieniądze na doszkalanie, nauczanie i zdobywanie nowych kompetencji przez osoby pracujące, ale i te pozostające bez pracy, oddalone od rynku pracy lub chcące na niego wrócić po np. przerwie. Osoby takie mogą wziąć udział w projekcie, w ramach którego zostaną skierowane na szkolenie lub kurs odpowiedni do ich potrzeb i możliwości. To wielka wartość dodana tychże projektów, albowiem pracownik lub osoby niepracująca często nie jest do końca świadoma swoich potrzeb. Dlatego warto udać się do biura projektu i zapytać o szczegóły udziału. Często jest tak, że oprócz kursu czy szkolenia dana osoba może skorzystać jeszcze z innych form wsparcia, takich jak choćby doradca zawodowy czy psycholog. To ci specjaliści odpowiadają najczęściej za zbadanie potrzeb uczestnika projektu i zaproponowanie mu najlepszej i najbardziej efektywnej ścieżki rozwojowej.

Największe wsparcie kierowane jest oczywiście do tych osób, które tego potrzebują. Świadomy, wykształcony pracujący nie będzie potrzebował poradnictwa zawodowego, ale już osoba, która od 10 lat pozostaje poza rynkiem pracy, już tak. Dlatego zanim takie osoby zostaną skierowane na szkolenia i kursy, często otrzymują wsparcie mające na celu umocnienie ich w postanowieniu zmiany. Może się to wydawać dziwne, ale kiedy nie pracuje się przez wiele lat, ciężko jest o najprostsze rzeczy, jak choćby systematyczność czy odpowiedzialność. Dlatego wymagany jest odpowiedni trening, przygotowanie. Dopiero później można kierować taką osobę na kurs czy szkolenia.