Jednym z najczęściej zadawanych pytań jest to o poziom dofinansowania kursów czy studiów podyplomowych z funduszy unijnych. Jest to niezwykle wygodna i skuteczna metoda zachęcająca osoby pracujące i niepracujące do poszerzania, aktualizacji czy nabywania nowej wiedzy, która następnie pomoże im w wejściu, pozostaniu czy lepszym funkcjonowaniu na rynku pracy. Nowoczesne kardy to podstawa nowoczesnej gospodarki, do czego chyba nikt nie ma wątpliwości.

Zatem, aby inwestować w kadry, przedsiębiorca najpierw zbiera najważniejsze informacje na temat możliwych form wsparcia. I tu na przeciw jego oczekiwaniom wychodzi Unia Europejska ze swoim Funduszem Strukturalnym, Europejskim Funduszem Społecznym. To właśnie z jego budżetu przekazywane są środki na dofinansowanie dokształcania się pracowników i osób pozostających bez zatrudnienia. Poziom dofinansowania jest oczywiście zróżnicowany, albowiem osoby posiadające niski dochód na rodzinę czy na osobę nie będą mogły pozwolić sobie na drogie, specjalistyczne szkolenie, nawet jeśli dofinansowanie wynosić będzie pięćdziesiąt procent. Co innego duże firmy czy korporacje, które chcę dokształcić, wyspecjalizować swoje kadry w bardzo szczególnym, wysoce specjalistycznym temacie. Jednak każdy przedsiębiorca pracuje na swój zysk, zatem chce dokładać do takich wydatków jak najmniej, chcąc i oczekując maksymalnego zysku. Dlatego właśnie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego stwierdzono, że należy najbardziej wspierać tych, których nie stać na podniesienie swoich kwalifikacji lub nabycie nowych, a kto pozostaje poza rynkiem pracy. Takie osoby mogą liczyć nie tylko na szerokie wsparcie specjalistów – doradcy zawodowego, psychologa czy prawnika – ale także na darmowe kursy, szkolenia, które prowadzą do stażu i w konsekwencji do zatrudnienia.

Poziom dofinansowania zależy więc od tego kim jest przedsiębiorca. Na przykład w województwie lubelskim postawiono następujące progi: średni przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do sześćdziesięciu procent kosztów usługi szkoleniowej. Mali przedsiębiorcy otrzymają dofinansowanie w wysokości siedemdziesięciu procent, natomiast mikro przedsiębiorcy nawet na siedemdziesięcio pięcio procentowe dofinansowanie. To wielka pomoc w udźwignięciu przez pracodawcę kosztów szkolenia swoich pracowników. Jeśli dodatkowo przedsiębiorca spełnia pewne przesłanki, to poziom dofinansowania może być jeszcze wyższy. Jeśli więc firma kierująca na szkolenie swoją działalność może wpisać w inteligentną specjalizację województwa lubelskiego (bio gospodarka, medycyna i zdrowie, energetyka nisko emisyjna, informatyka i automatyka) wówczas można ubiegać się aż o osiedziesięcio procentowe dofinansowanie. Podobne dofinansowanie może przysługiwać firmie, która kieruje na szkolenie mające na celu zdobycie nowych kwalifikacji. Dotacja na szkolenia może wynieść siedemdziesiąt pięć procent, gdy przedsiębiorstwo jest firmą wysokiego wzrostu.