Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało zwiększenie obowiązków państwa polskiego względem obywateli Polski, ale i innych krajów unijnych. Nowe obowiązki, zarówno te finansowe, jak i społeczno-polityczno-gospodarcze nie wszystkim się podobają. Nie można jednak rozpatrywać naszego udziału w tym wiekopomnym przedsięwzięciu bez wspominania o korzyściach, jakie możemy czerpać, jak choćby wyrównywanie szans biedniejszych i wykluczonych grup społecznych w życiu społecznym i gospodarczym.

Niewątpliwą zaletą bycia w Unii Europejskiej jest możliwość korzystania z takich funduszy jak Europejski Fundusz Społeczny. W poprzedniej perspektywie finansowej, to jest w latach 2007-2014 Polska była największym Beneficjentem środków unijnych. Po roku 2014, w nowej perspektywie 2014-2020 również przyznano nam spore środki na realizację celów, które zobowiązaliśmy się jako państwo osiągnąć. Obie strony bowiem zawarły Umowę Partnerską, która określiła czego oczekuje Unia Europejska, a czego Polska. Do tego wskazano do czego nasz kraj i Unia się zobowiązuje. I z tego wszystkiego należy się wywiązać. Wśród naszych zobowiązań jest obniżenie stopy bezrobocia, aktywizacja społeczno-zawodowa jak największej liczby osób z niepełnosprawnościami, zachowanie zasady równości kobiet i mężczyzn oraz walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Najlepszymi metodami, które dają najlepsze efekty, są te, które wprowadzą takie osoby na rynek pracy. W związku z powyższym Unia przychyliła się do dofinansowania kursów i szkoleń dających bezrobotnym albo nowy zawód, który jest deficytowy na lokalnym rynku pracy, albo uaktualnienie lub nabycie nowej wiedzy w ramach już wykonywanych obowiązków służbowych. Rozwój kadry jest bowiem kluczem do sprawnej, rozwijającej się gospodarki opartej o najnowsze rozwiązania organizacyjne i technologiczne. Zatem, aby mieć skuteczny i mocny zespół pracowników, należy ich szkolić. W tym pomaga właśnie Unia Europejska dofinansowując szkolenia i kursy.

Jest jednak taka grupa osób, która musi mieć bardzo mądrze dobrany program wychodzenia np. z wykluczenia społecznego lub ubóstwa. Tu same kursy i szkolenia są niewystarczające. Potrzebna jest cała strategia, która najpierw przepracuje podłoże psychologiczno-ekonomiczne całej sytuacji danej osoby, a dopiero następnie zajmie się jej miejscem na rynku pracy. To projekty szczególnego ryzyka, albowiem grupa docelowa jest dość trudna. Takie projekty zakładają kompleksowe wsparcie polegające na przeprowadzeni dogłębnej analizy sytuacji danej osoby, jej predyspozycji, czasem dysfunkcji oraz stworzeniu swoistego planu naprawczego. Następnie kieruje się tam pomoc psychologiczną, prawną, pedagogiczną i jakąkolwiek inną, której celem jest zmotywowanie danej osoby do chęci podjęcia wysiłku zmiany. Następnie są kursy i szkolenia, które najczęściej są w całości dofinansowane. Na końcu jest staż, który odbywa się także przy udziale środków unijnych.