Romans nauki i biznesu trwa odkąd człowiek zdał sobie sprawę, że nauka bez biznesu oraz biznes bez nauki wiele nie osiągną. Ta prawda przyświecała przez wiele stulecie z większą i mniejszą intensywnością, by w końcu w XX wieku wybuchnąć jako niepodważalny związek gwarantujący sukces. Biznes finansował naukę, a ta z kolei pchała go w zupełnie nowe rynki, towary, odkrycia. Dzisiaj jest podobnie. Biznes chętnie współpracuje z nauką i odwrotnie. Jednak do wszystkiego potrzebne są fundusze. A gdyby tak skorzystać z tych danych przez Unię Europejską?

W niemal wszystkich regionalnych programach operacyjnych, które prezentują założenia wspierania najważniejszych dziedzin i gałęzi lokalnej gospodarki oraz społeczeństwa, nie brakuje odniesień do współpracy świata nauki ze światem biznesu. Na to wiele województw przeznacza potężne środki. Prowadzić to ma do popchnięcia regionalnych gospodarek do przodu, nadaniu im cech innowacyjnych, rozwijania tym samym nowoczesnego środowiska pracowniczego i wytwórczego. Wiązać się to będzie z rozwojem społeczności lokalnej. Pośrednio powinno mieć to pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego. Dlatego bardzo ważne są kursy i szkolenia, a także studia podyplomowe, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Ich różnorodność, dbałość o wysoki poziom, a także zwrot kosztów dojazdu czy noclegu i wyżywienia, pozwalają na podjęcie trudu nauki przez osoby pracujące.

Dofinansowanie wysoce specjalistycznych szkoleń czy kursów leży w interesie zarówno pracodawcy, pracownika, jak i świata nauki. Komu bowiem ma być przekazywana nowa wiedza, nowe technologie jeśli właśnie nie pracownikom, którzy będą przygotowani do jej wdrażania. Świat nauki ma bowiem bardzo wiele do zaoferowania, a nowe technologie czekają na praktyczne wykorzystanie w polskich firmach. Najściślejszą współpracę widać wśród firm farmaceutycznych, które nie rzadko mają swoje laboratoria.

Jednak nie trzeba być wielkim gigantem, zatrudniać po kilkadziesiąt czy kilkaset osób, by uzyskać dofinansowanie do szkoleń czy kursów dla swoich pracowników. Mało tego, małe i mikroprzedsiębiorstwa są często premiowane jako te, które wymagają szczególnej uwagi i wsparcia w tym zakresie.

Kursy i szkolenia mogą dać pracownikom nowe kwalifikacje do wykonywania zadań, których do tej pory w firmie nie robiono. To także możliwość rozszerzenia kadry o kolejnych wykwalifikowanych pracowników. Dużą popularnością cieszą się kursy językowe, na które także można otrzymać dofinansowanie. Zwłaszcza w firmach, które planują rozpoczęcie lub intensyfikację współpracy z zagranicznymi partnerami biznesowymi.