W dzisiejszym świecie naukowcy biją na alarm, że jesteśmy przeładowani informacjami. Bodźce docierają do nas co ułamki sekund, dlatego w całym tym gąszczu szumów informacyjnych, nie umiemy wyłuskać tego, czego szukamy, odnaleźć interesujące nas tematy czy wydarzenia. I tak jest także w środowisku unijnym. Mnogość ofert wsparcia, różnorodne narzędzia czy metody zachęcają do wzięcia udziału w przedsięwzięciu, ale nie bardzo wiadomo co, gdzie, kiedy i za ile. Zwłaszcza kiedy przedsiębiorca lub pracownik, który chce podnieść swoje kwalifikacje czy kompetencje, szuka szkolenia czy kursu dla siebie. Właśnie dlatego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości postanowiła wyjść na przeciw tymże oczekiwaniom i zbudowała platformę, na której są interesujące informacje.

Baza Usług Rozwojowych powstała z myślą o tych, którzy nie są biegli w funduszowych sprawach, a mimo to chcieliby skorzystać z możliwości, jakie daje Unia Europejska swoim obywatelom w zakresie podnoszenia czy uaktualniania kompetencji i kwalifikacji. Baza jest portalem, na którym umieszczane są informacje o planowanych do zrealizowania szkoleniach, które dają możliwość otrzymania na nie współfinansowania. Ogłoszenia umieszczane są na tej platformie przez firmy szkoleniowo-doradcze z całego kraju. Muszą one jednak spełniać określone wymagania, na które zgadzają się te firmy przyjmując regulamin działania Bazy Usług Rozwojowych. Łatwa i intuicyjna wyszukiwarka pomaga w określeniu tego, czego się szuka. Można swoje wyniki wyszukiwania zawęzić do województwa, tematyki czy okresu realizacji kursu/szkolenia. Jest tam także zawarta informacja na temat możliwości dofinansowania danego szkolenia czy kursu ze środków europejskich. Baza należy oczywiście do Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która jednocześnie jest administratorem portalu.

Warto przypomnieć, że Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości powstała by realizować programy rozwoju gospodarki, wspierające działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw. Do tego celem jest także wspieranie rozwoju regionalnego, wzrost eksportu i rozwój zasobów ludzkich. Ważnym elementem jest także wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej. W związku z tym PARP angażuje się w realizację różnych krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, które są finansowane ze środków europejskich, budżetu państwa czy wieloletnich programów Komisji Europejskiej. Agencja angażuje się także w politykę państwa skierowaną w stronę małych i średnich przedsiębiorstw, a także w rozwój i promowanie innowacji i adaptacyjności kadr. Jej celem jest osiągnięcie pozycji, która da jej kluczową pozycję wśród instytucji odpowiedzialnych za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców.