Czy tylko szkolenie?

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało zwiększenie obowiązków państwa polskiego względem obywateli Polski, ale i innych krajów unijnych. Nowe obowiązki, zarówno te finansowe, jak i społeczno-polityczno-gospodarcze nie wszystkim się podobają. Nie można jednak rozpatrywać naszego udziału w tym wiekopomnym przedsięwzięciu bez wspominania o korzyściach, jakie możemy czerpać, jak choćby wyrównywanie szans biedniejszych i wykluczonych grup […]