Szkolenia z EFS

Jedną z najważniejszych zasad funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego (European Social Found) jest promowanie i wdrażanie permanentnego kształcenia się i ustawicznego podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych. W okresie programowania 2014-2020 duży nacisk położono właśnie na dokształcanie się osób najmniej zarabiających, a także bezrobotnych i biernych zawodowo. Europejski Fundusz Społeczny jest bardzo ważnym orężem w walce o […]