Szkolenia EFS dla bezrobotnych

Osoby pozostające bez pracy, zarejestrowane bądź nie w urzędzie pracy, mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń dofinansowanych z Unii Europejskiej, a dokładnie z Europejskiego Funduszu Społecznego. W tym okresie finansowania dużo środków finansowych przeznaczono na aktywizację osób bezrobotnych i powracających na rynek pracy. To także duże szanse na zatrudnienie dla osób po 45 roku życia. Europejski […]