Z CZEGO MOŻNA SIĘ SZKOLIĆ?

Szkolenia mają odpowiadać na potrzeby rynku, na potrzeby osób pracujących lub niepracujących, które poszukują pracy. Powinny być dostosowane poziomem do grupy docelowej – zakres podstawowy, średnio zaawansowany i zaawansowany. Powinny także mieć odpowiednią intensywność i być atrakcyjne dla potencjalnych uczestników szkolenia. Jednak najczęściej pytani respondenci wskazują, że równie istotna jest cena takiego szkolenia. Im wyższa, […]